/, Fysik/Vårt viktiga vatten

Vårt viktiga vatten

Beskrivning

Vatten är en av våra mest livsviktiga naturresurser. I det här utbildningsklippet får du lära dig mer om vattnets betydelse och hur tillgången på vatten ser ut.

FAKTA:
Artikelnummer: EDU991054
Ålder: Fr. 9 år (Åk. 3-6)
Ämnen: Fysik, Biologi
Speltid: 4 min
Produktionsland: Indien
Produktionsår: 2018
Tal: Svenska
Text: Svenska
Genre: Utbildningsklipp

Läroplansmål

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6
Natur och samhälle
• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
• Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.