/, Svenska/Vårt sista arv – kärnavfall

Vårt sista arv – kärnavfall

Beskrivning

Kärnavfall från våra kärnkraftverk är radioaktivt – och kommer att vara dödligt för allt levande som kommer i dess väg under mycket lång tid. En av utmaningarna som dagens forskare står inför är hur man tar fram en effektiv varning som förhindrar en katastrof i framtiden. För språk och symboler förändras över tid…

Ett tankeväckande utbildningsklipp som skapar nyfikenhet och fungerar som diskussionsunderlag, bland annat om språkets betydelse.

FAKTA:
Artikelnummer: EDU991042
Ålder: Fr. 12 år (Åk. 4-Gy)
Ämnen: Fysik, Svenska
Speltid: 4,5 min
Produktionsland: Tyskland
Produktionsår: 2017
Tal: Svenska
Text: Svenska
Genre: Utbildningsklipp

Läroplansmål

Undervisningen i Svenska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Ur ämnets syfte:
• Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för en själv och för andra människor.

Ur det centrala innehållet:
Språkbruk
• Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Undervisningen i Svenska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Språkbruk
• Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Undervisningen i Fysik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Fysiken i naturen och samhället
• Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Undervisningen i Fysik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Fysiken och världsbilden
• Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Fysiken i naturen och samhället
• Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för­ och nackdelar för miljön.
• Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
• Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Fysikens metoder och arbetssätt
• Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

För gymnasiet passar utbildningsklippet att användas i:
• Naturvetenskapsprogrammet
• Humanistiska programmet
• Samhällsvetenskapsprogrammet
• Teknikprogrammet

I de gymnasiegemensamma ämnena passar utbildningsklippet att användas i:
• Naturkunskap
• Samhällskunskap
• Svenska

Du gillar kanske också…