//Världsreligioner – Ritualer

Världsreligioner – Ritualer

Beskrivning

Genom att studera exempel från hela världen ska vi lära oss vad religion är, och vilka funktioner religionen fyller för människor med olika trosinriktningar. Vi ska se hur religioner uttrycker och bär upp de kulturer som de är en del av. Och vi ska försöka förstå varför människor har religioner. I det här klippet tittar vi närmre på olika religiösa ritualer.

FAKTA:
Artikelnummer: EDU13123
Ålder: Fr. 12 år (Åk. 7-9)
Ämnen: Religion
Speltid: 2,5 min
Produktionsland: Sverige
Produktionsår: 2010
Tal: Svenska
Genre: Utbildningsklipp

Läroplansmål

Undervisningen i Religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9
• Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
• Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddism.
• Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Du gillar kanske också…