//Vad är skillnaden mellan sunni och shia?

Vad är skillnaden mellan sunni och shia?

Beskrivning

Inom världsreligionen islam finns två stora riktningar, sunniislam och shiaislam. I det här utbildningsklippet ger vi den historiska bakgrunden till varför riktningarna uppstod. Du får samtidigt förståelse för de viktigaste skillnaderna, som präglar de religiösa tolkningarna av islam än i dag.

FAKTA:
Artikelnummer: EDU991076
Ålder: Fr. 13 år (Åk. 7–Gy)
Ämnen: Religionskunskap
Speltid: 4,5 min
Produktionsland: Sverige
Produktionsår: 2018
Tal: Svenska
Text: Svenska
Genre: Utbildningsklipp

Läroplansmål

Undervisningen i religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Religioner och andra livsåskådningar
• Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionen islam.
• Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
• Huvuddragen i världsreligionernas historia.