/, Historia/Upptäcktsresornas tid – Christofer Columbus

Upptäcktsresornas tid – Christofer Columbus

Beskrivning

I början av renässansen förändrades människans syn på världen. Tekniska uppfinningar, bättre fartyg och nya sätt att navigera gjorde det möjligt att korsa oceanerna. Det här animerade utbildningsklippet berättar om en av de mest kända sjöfararna, Christofer Columbus. Hur gick det egentligen till när han – utan att veta det själv – seglade ända till den amerikanska kontinenten?

FAKTA:
Artikelnummer: Edu991091
Ålder: Från 10 år (Åk. 4-9)
Ämne: Geografi, Historia
Speltid: 4 min
Produktionsår: 2018
Produktionsland: Tyskland
Tal: Svenska
Text: Svenska
Genre: Utbildingsklipp

Läroplansmål

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6
Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
• Kartan och dess uppbyggnad.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Ojämlika levnadsvillkor i världen… samt några bakomliggande orsaker till detta.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6
Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500
• Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9
Livsmiljöer
• Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
• Kartan och dess uppbyggnad.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9
Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700
• Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.