//Uppskatta area

Uppskatta area

Ämnen: Ålder:

Beskrivning

Matematiken är ett väldigt bra redskap för att lösa problem och se mönster. I det här utbildningsklippet lär du dig att se skillnaden på regelbundna och oregelbundna geometriska former. Du får tips på smarta metoder för att göra en uppskattning av hur stor ytan på något är. Och ser att det inte är så svårt att räkna ut arean på olika geometriska former.

 

FAKTA:
Artikelnummer: EDU991034
Ålder: Fr. 10 år (Åk. 4-6)
Ämnen: Matematik
Speltid: 5,5 min
Produktionsland: Australien
Produktionsår: 2017
Tal: Svenska
Text: Svenska
Genre: Utbildningsklipp

Läroplansmål

Undervisningen i Matematik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6
Ur ämnets syfte – förmågor som ska tränas:
• Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
• Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Ur centralt innehåll – Geometri
• Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
• Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.