/, Teknik/Uppfinnarna: HIV – snabba diagnostiktester

Uppfinnarna: HIV – snabba diagnostiktester

Beskrivning

Tack vare enkla, snabba, patientnära diagnostiktester för en rad olika infektionssjukdomar som hiv, hepatit B, klamydia och influensa går det att rädda tusentals liv. De snabba testresultaten löser även problemet med patienter som kommer för att testa sig, men som sedan inte kommer tillbaka för att få sin diagnos.

I utbildningsklippen möter du olika uppfinnare. Med hjälp av bland annat animationer förklaras på ett pedagogiskt sätt hur deras uppfinningar fungerar. Filmerna är gjorda av bl.a. CNN och Euronews.
Uppfinnare: Helen Lee

FAKTA:
Artikelnummer: EDU991025
Ålder: Fr. 13 år (Åk. 7-Gy)
Ämnen: Teknik, Biologi
Speltid: 8,5 min
Produktionsland: Tyskland
Produktionsår: 2016
Tal: Engelska
Text: Svenska
Genre: Utbildningsklipp

Läroplansmål

Undervisningen i Teknik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9

Ur ämnets syfte – förmågor som ska tränas:
Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla tilltro till sin förmåga att bedöma tekniska lösningar och relatera dessa till frågor som rör estetik, etik, könsroller, ekonomi och hållbar utveckling.

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Gy11, Teknikprogrammet
”Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Den ska också belysa teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling.”

Gy11, Vård- och omsorgsprogrammet
”I vård och omsorg används IT, andra digitala hjälpmedel och annan teknisk utrustning. Utbildningen ska därför ge eleverna möjlighet att lära sig hantera dessa.”

Du gillar kanske också…