/, Teknik/Uppfinnarna: Den roterande turbinen

Uppfinnarna: Den roterande turbinen

Beskrivning

SETUR-turbinen är en typ av vattenturbin som använder sig av en helt ny hydro-dynamisk princip. Det är en princip för roterande vätskor (virveldynamik) som gör det möjligt att alstra elektricitet ur små, tidigare outnyttjade vattenresurser. Till exempel tidvattenströmmar, mindre floder och bäckar.

I utbildningsklippen möter du olika uppfinnare. Med hjälp av bland annat animationer förklaras på ett pedagogiskt sätt hur deras uppfinningar fungerar. Filmerna är gjorda av bl.a. CNN och Euronews.
Uppfinnare: Miroslav Sedláček

FAKTA:
Artikelnummer: EDU991028
Ålder: Fr. 13 år (Åk. 7-Gy)
Ämnen: Teknik, Fysik
Speltid: 8,5 min
Produktionsland: Tyskland
Produktionsår: 2016
Tal: Engelska, tjeckiska
Text: Svenska
Genre: Utbildningsklipp

Läroplansmål

Undervisningen i Teknik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9

Ur ämnets syfte – förmågor som ska tränas:
Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla tilltro till sin förmåga att bedöma tekniska lösningar och relatera dessa till frågor som rör estetik, etik, könsroller, ekonomi och hållbar utveckling.

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Gy11, Teknikprogrammet
”Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Den ska också belysa teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling.”

Du gillar kanske också…