//Sverige och religionen

Sverige och religionen

Beskrivning

Traditionellt har Sverige räknats som kristet, men idag är vi världens minst religiösa land. Ändå var svenska kyrkan och staten sammankopplade i cirka femhundra år, ända fram till millennieskiftet då de skildes åt. I det här utbildningsklippet berättar vi om Sveriges religiösa historia fram till idag. Vi tar bl.a. upp begrepp som reformation, protestantism, religionsfrihet, sekulär, icke-konfessionell, agnosticism och ateism.

FAKTA:
Artikelnummer: EDU991079
Ålder: Fr. 13 år (Åk. 7-9/Gy)
Ämnen: Religionskunskap
Speltid: 5,5 min
Produktionsland: Sverige
Produktionsår: 2018
Tal: Svenska
Text: Svenska
Genre: Utbildningsklipp

Läroplansmål

Undervisningen i religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Religioner och andra livsåskådningar
• Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
• Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
• Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.

Religion och samhälle
• Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
• Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på̊ olika platser.
• Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på̊ jämställdhet.