//Svenska djur: Älgen

Svenska djur: Älgen

Ämnen: Ålder: ,

Beskrivning

Älgen brukar kallas för skogens konung, då det är det största landlevande djuret i Europa. I det här utbildningsklippet lär du dig mer om älgen. Var bor den, vad äter den, vad är speciellt med den – och hur tar den hand om sina ungar?

FAKTA:
Artikelnummer: Edu991116
Ålder: Från 6 år (Åk. F-3)
Ämne: Biologi
Speltid: 4.5 min
Produktionsår: 2019
Produktionsland: Sverige
Tal: Svenska
Text: Svenska
Genre: Utbildningsklipp

Läroplansmål

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3
Året runt i naturen
• Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
• Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.