//Ryggradsdjur

Ryggradsdjur

Ämnen: Ålder:

Beskrivning

Djurriket är indelat i två huvudgrupper, ryggradslösa djur och ryggradsdjur. Ryggradsdjur kallas vertebrater på latin – det betyder ”böjlig”. Men vad är speciellt med dem och hur lever de? Du får en lekfull introduktion till bl.a. fiskar, kräldjur, groddjur, fåglar och däggdjur. Dessutom får du lära dig begrepp som växelvarm och jämnvarm.

FAKTA:
Artikelnummer: Edu991087
Ämne: Biologi
Ålder: Från 10 år (Åk. 4–6)
Speltid: 5,5 min
Produktionsår: 2018
Produktionsland: Australien
Tal: Svenska
Text: Svenska
Genre: Utbildningsklipp

Läroplansmål

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Biologin och världsbilden
• Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Biologins metoder och arbetssätt
• Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.