//Reaktioner mellan syror och baser

Reaktioner mellan syror och baser

Ämnen: Ålder:

Beskrivning

Filmen visar hur ett ämne bryts ned med hjälp av kemiska nedbrytningsreaktioner. Bland annat får du se hur kopparkarbonat bryts ned till kopparoxid och koldioxid när det hettas upp.

FAKTA:
Artikelnummer: EDU991008
Ålder: Fr. 13 år (Åk. 7-9)
Ämnen: Kemi
Speltid: 3,5 min
Produktionsland: Indien
Produktionsår: 2017
Tal: Svenska
Text: Svenska
Genre: Utbildningsklipp

Läroplansmål

Undervisningen i Kemi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9

Ur ämnets syfte:
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Ur centralt innehåll:
• Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.