//Pollinering

Pollinering

Beskrivning

För att nya blommor ska bildas måste en blomma pollineras. Men visste du att processen kan ske på olika sätt med hjälp av vindpollinering, insektspollinering, självpollinering och korspollinering?

Målet med det här utbildningsklippet är att eleven ska lära sig de olika sätt som en pollinering kan gå till på.

FAKTA:
Artikelnummer: EDU991015
Ålder: Fr. 12 år (Åk. 4-9)
Ämnen: Biologi
Speltid: 4 min
Produktionsland: Indien
Produktionsår: 2017
Tal: Svenska
Text: Svenska
Genre: Utbildningsklipp

Läroplansmål

Undervisningen i Biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Natur och samhälle
• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Undervisningen i Biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Natur och samhälle
• Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
• Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem.