//#Metoo – hashtaggen som startade en revolution

#Metoo – hashtaggen som startade en revolution

Beskrivning

Hösten 2017 spreds kampanjen #Metoo som en löpeld i sociala medier. Den gav tusentals kvinnor modet att vittna om sexuella övergrepp som tidigare skett i det tysta. Den fick bilden av Sverige som ett av världens mest jämställda länder att ifrågasättas.

I utbildningsklippet tar vi upp bakgrunden till #Metoo, berättar om hur kampanjen spreds i Sverige och världen samt fokuserar på den viktiga kopplingen till skolan. Medverkar gör bland annat Carolina Stiwenius, jurist och utredare på DO (Diskrimineringsombudsmannen).

FAKTA:
Artikelnummer: EDU991063
Ålder: Fr. 12 år (Åk. 6-Gy)
Ämnen: Samhällskunskap
Speltid: 6,5 min
Produktionsland: Sverige
Produktionsår: 2018
Tal: Svenska
Text: Svenska
Genre: Utbildningsklipp

Läroplansmål

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Individer och gemenskaper
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Information och kommunikation
• Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
• Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Rättigheter och rättsskipning
• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barn­konventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
• Demokratiska fri­- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demo­kratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Beslutsfattande och politiska idéer
• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen.
• Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

I de gymnasiegemensamma ämnena passar utbildningsklippet att användas i:
• Samhällskunskap