/, Fysik/Megabränder

Megabränder

Beskrivning

Olika naturfenomen har i alla tider orsakat bränder, och elden är en viktig del av naturen. Men torka och värme gör marken mer lättantändlig. Med fler människor på jorden än tidigare så kommer ”megabränder” (som den i Västmanland 2014) att bli allt vanligare. I det här utbildningsklippet förklarar vi varför.

FAKTA:
Artikelnummer: Edu991074
Ålder: Från 12 år (Åk. 6–Gy)
Ämne: Biologi, Fysik
Speltid: 5 min
Produktionsår: 2018
Produktionsland: Storbritannien
Tal: Svenska
Text: Svenska

Läroplansmål

Undervisningen i fysik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9
Fysiken i naturen och samhället
• Energins flöde från solen genom naturen och samhället.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9
Natur och samhälle
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt.
• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald.
• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

I de gymnasiegemensamma ämnena passar utbildningsklippet att användas i:
• Naturvetenskapsprogrammet