//Kolets kretslopp

Kolets kretslopp

Ämnen: Ålder:

Beskrivning

Hur ser kolets kretslopp ut? Jo, kolet är faktiskt i ständig rörelse – och vi ska titta närmare på hur allt hänger ihop. Kol finns över hela jorden, även i atmosfären och i haven. Det är en stor del av växternas fotosyntes och det förs mellan organismer. Allting levande – djur, växter och bakterier – innehåller kol.

FAKTA:
Artikelnummer: EDU7368
Ålder: Fr. 13 år (Åk. 7-9)
Ämnen: Kemi
Speltid: 3,5 min
Produktionsland: Sverige
Produktionsår: 2014
Tal: Svenska
Genre: Utbildningsklipp

Läroplansmål

Undervisningen i Kemi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9
• Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
• Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
• Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.

Du gillar kanske också…