Beskrivning

Kartor kan visa hur långt det är mellan olika platser, hur naturen ser ut eller var gränserna till ett land ligger. Kartor finns på internet, i din mobil och i vanliga kartböcker. Vi ska undersöka olika sorters kartor för att se hur de är uppbyggda. Vi ska också lära oss några saker som är viktiga att veta om man ska kunna läsa av en karta. I det här utbildningsklippet lär vi oss mer om kartan, skalan och väderstrecken.

FAKTA:
Artikelnummer: EDU73851
Ålder: Fr. 7 år (Åk. 1-6)
Ämnen: Geografi
Speltid: 3,5 min
Produktionsland: Sverige
Produktionsår: 2015
Tal: Svenska
Genre: Utbildningsklipp