/, Kemi/Hur material kan förändras

Hur material kan förändras

Beskrivning

Formen på ett föremål kan förändras på många olika sätt, till exempel genom att vi vrider, värmer, töjer eller kyler det. I det här utbildningsklippet går vi igenom olika metoder för att ändra på ett föremål.

Ett klipp som väcker experimentlusten och ökar förståelsen för hur du ändrar olika material!

FAKTA:
Artikelnummer: EDU991038
Ålder: Fr. 6 år (Åk. F-6)
Ämnen: Fysik, Kemi
Speltid: 3,5 min
Produktionsland: Australien
Produktionsår: 2017
Tal: Svenska
Text: Svenska
Genre: Utbildningsklipp

Läroplansmål

Förskolan ska sträva efter att varje barn:
• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Undervisningen i Fysik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1-3

Ur ämnets syfte:
• utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.
• Ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Ur det centrala innehållet:
Material och ämnen i vår omgivning
• Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Undervisningen i Fysik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Fysiken och vardagslivet
• Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.

Undervisningen i Kemi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6

Ur ämnets syfte:
Kemin i naturen
• Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
• Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Du gillar kanske också…