//Hur materia är uppbyggd

Hur materia är uppbyggd

Ämnen: Ålder:

Beskrivning

I det här animerade utbildningsklippet lär du dig mer om atomer och molekyler i materia. Du lär dig vad som är speciellt med grundämnen, och vad som utmärker kemiska föreningar. Dessutom får du i detalj se hur en diamant är uppbyggd av kolatomer.

FAKTA:
Artikelnummer: EDU991009
Ålder: Fr. 13 år (Åk. 7-9)
Ämnen: Kemi
Speltid: 5,5 min
Produktionsland: Indien
Produktionsår: 2017
Tal: Svenska
Text: Svenska
Genre: Utbildningsklipp

Läroplansmål

Undervisningen i Kemi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9

Ur ämnets syfte:
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Ur centralt innehåll:
• Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
• Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
• Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.