/, Geografi/Golfströmmen

Golfströmmen

Beskrivning

Havet är ständigt i rörelse, där stora havsströmmar finns vid ytan och i djupet. Den som påverkar oss mest i Sverige är Golfströmmen. I det här utbildningsklippet lär du dig mer om havsströmmar och hur de uppstår. Du får veta mer om Golfströmmens påverkan på klimatet och hur det kommer sig att den rör sig som den gör. Dessutom tar vi upp hur global miljöpåverkan kan påverka Golfströmmen.

FAKTA:
Artikelnummer: Edu991107
Ålder: Från 12 år (Åk. 6-Gy)
Ämne: Fysik, Geografi
Speltid: 5 min
Produktionsår: 2019
Produktionsland: Sverige
Tal: Svenska
Text: Svenska
Genre: Utbildningsklipp

Läroplansmål

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9:
Natur och samhälle
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt.
• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9:
Livsmiljöer
• Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
• Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Sårbara platser och naturgivna risker och hot.

Undervisningen i fysik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9:
Fysiken i naturen och samhället
• Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.

Fysiken i naturen och samhället

• Energins flöde från solen genom naturen och samhället.
• Väderfenomen och deras orsaker.