Beskrivning

Redan för länge sen kom bönderna på att gödsel är bra för jordbruket. Men det som under mycket lång tid var ett sunt kretslopp förändrades under 1900-talet med ny jordbruksteknik. När vi tillsätter för stora mängder växtnäring till jorden kan det bli övergödning i naturen. Idag är medvetenheten större om riskerna med alltför effektiv gödsling.

Ett utbildningsklipp som väcker elevernas nyfikenhet och inspirerar till sökandet efter mer information.

FAKTA:
Artikelnummer: EDU991043
Ålder: Fr. 12 år (Åk. 4-Gy)
Ämnen: Biologi, Hem- och konsumentkunskap, Geografi, Historia
Speltid: 3 min
Produktionsland: Tyskland
Produktionsår: 2017
Tal: Svenska
Text: Svenska
Genre: Utbildningsklipp

Läroplansmål

Undervisningen i Biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Natur och samhälle
• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Undervisningen i Biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Natur och samhälle
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
• Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

Undervisningen i Hem- och konsumentkunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Miljö och livsstil
• Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

Undervisningen i Geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Livsmiljöer
• Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras.
• Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Undervisningen i Historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid
• Framväxten av det svenska välfärdssamhället.

För gymnasiet passar utbildningsklippet att användas i:
• Naturbruksprogrammet

I de gymnasiegemensamma ämnena passar utbildningsklippet att användas i:
• Naturkunskap