//Fullständig förvandling: Fjärilen

Fullständig förvandling: Fjärilen

Beskrivning

Alla insekter som går igenom fullständig förvandling har flera olika utvecklingsstadier. Fjärilen har fyra: Ägg, larv, puppa och fjäril. I det här utbildningsklippet får du se vad som händer i de olika stadierna, och följer fjärilens liv från ägg till vacker fjäril. Du får också lära dig begrepp som ömsning och metamorfos.

FAKTA:
Artikelnummer: Edu991085
Ämnen: Biologi
Ålder: Från 9 år (Åk. 3–6)
Speltid: 4,5 min
Produktionsår: 2018
Produktionsland: Australien
Tal: Svenska
Text: Svenska
Genre: Utbildningsklipp

Läroplansmål

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3

Året runt i naturen
• Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Natur och samhälle
• Djurs, växters och andra organismers liv.

Biologin och världsbilden
• Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.