Beskrivning

Religionsfrihet är en mänsklig rättighet som innebär att alla människor har rätt att höra till och utöva vilken religion man vill. Men religionsfrihet innebär även rätten att inte tillhöra någon religion. Religionsfriheten skapar ibland konflikter när den krockar med andra mänskliga rättigheter eller lagar. I det här utbildningsklippet lär du dig mer om religionsfrihet.

Fatta ordet! – Religionsfrihet visar exempel och gör jämförelser som ökar förståelsen för begreppets innebörd.

FAKTA:
Artikelnummer: EDU991050
Ålder: Fr. 13 år (Åk. 7-Gy)
Ämnen: Religionskunskap, Samhällskunskap, Svenska
Speltid: 6,5 min
Produktionsland: Sverige
Produktionsår: 2017
Tal: Svenska
Text: Svenska
Genre: Utbildningsklipp