/, Samhällskunskap, Svenska/Fatta ordet! Globalisering

Fatta ordet! Globalisering

Beskrivning

”Globalisering innebär att länder, företag och människor i världen blir mer och mer beroende av varandra, och att världen hänger ihop på ett nytt sätt jämfört med vad den har gjort tidigare.” (Ur filmen)

Fatta ordet! – Globalisering introducerar ordets innebörd genom exempel och jämförelser. Du får även se hur det används i olika sammanhang.

FAKTA:
Artikelnummer: EDU991004
Ålder: Fr. 13 år (Åk. 7-Gy)
Ämnen: Samhällskunskap, Svenska
Speltid: 5,5 min
Produktionsland: Sverige
Produktionsår: 2017
Tal: Svenska
Text: Svenska
Genre: Utbildningsklipp

Läroplansmål

Undervisningen i Samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9

Ur ämnets syfte – förmågor som ska tränas:
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Ur centralt innehåll:
• Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare demokratiska samhällen.
• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen.
• Några olika stats- och styrelseskick i världen.
• Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Undervisningen i Svenska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9
• Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.