//EU – organisation och samhällspåverkan

EU – organisation och samhällspåverkan

Beskrivning

EU påverkar oss på ett sätt vi ofta kanske inte tänker på; i skolan, på arbetet, när vi köper varor eller reser på semester. Det är mycket att ta hänsyn till när EU gemensamt ska ta beslut som påverkar alla medlemsländer… I det här utbildningsklippet för högstadiet lär vi oss mer om organisationens uppbyggnad och arbetssätt – samt hur medlemskapet i EU påverkar Sverige.

FAKTA:
Artikelnummer: Edu991110
Ålder: Från 13 år (Åk. 7-Gy)
Ämne: Samhällsvetenskap
Speltid: 4 min
Produktionsår: 2019
Produktionsland: Sverige
Tal: Svenska
Text: Svenska

Läroplansmål

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9

Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid
• FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9

Rättigheter och rättsskipning
• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
• Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.

Beslutsfattande och politiska idéer
• Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.