//EU – bakgrund och historia

EU – bakgrund och historia

Beskrivning

Numera är det inte alla som vet varför EU en gång bildades, och det är lätt att glömma hur Europa såg ut när organisationen grundades. I det här utbildningsklippet för högstadiet lär vi oss mer om varför EU bildades, och hur dess historia ser ut. Vi går även igenom de viktigaste årtalen att känna till.

FAKTA:
Artikelnummer: Edu991115
Ålder: Från 13 år (Åk. 7-Gy)
Ämne: Samhällsvetenskap
Speltid: 4,5 min
Produktionsår: 2019
Produktionsland: Sverige
Tal: Svenska
Text: Svenska

Läroplansmål

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9

Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid
• FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9

Rättigheter och rättsskipning
• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
• Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.

Beslutsfattande och politiska idéer
• Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.