Buddhismen

Beskrivning

Det finns flera riktningar inom buddhismen eftersom den funnits så länge. Det här utbildningsklippet går igenom bl.a. religionens utbredning, nyckelpersoner som Buddha (Gautama Siddharta), centrala tankegångar, heliga skrifter samt viktiga riter och högtider.

FAKTA:
Artikelnummer: EDU991083
Ålder: Fr. 11 år (Åk. 4-9)
Ämnen: Religionskunskap
Speltid: 6,5 min
Produktionsland: Sverige
Produktionsår: 2018
Tal: Svenska
Text: Svenska
Genre: Utbildningsklipp

Läroplansmål

Undervisningen i Religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6

• Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum.
• Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser.

Undervisningen i religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Religioner och andra livsåskådningar
• Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
• Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Identitet och livsfrågor
• Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.