Berlinmuren

Beskrivning

Den 9 november 1989 öppnades gränsen mellan Öst- och Västberlin i Tyskland. Den historiska händelsen blev också början på det kalla krigets fall. Varför byggdes den? Vilka konsekvenser fick det för invånarna i Berlin? Och vad var det som ledde till murens fall?

FAKTA:
Artikelnummer: Edu991112
Ålder: Från 13 år (Åk. 7-Gy)
Ämne: Historia, Samhällskunskap
Speltid: 5.5 min
Produktionsår: 2019
Produktionsland: Sverige
Tal: Svenska
Text: Svenska
Genre: Utbildningsklipp

Läroplansmål

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9
Rättigheter och rättsskipning
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Samhällsresurser och fördelning
• Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9
Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid
• Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen.
• Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.