//Befruktning av blommande växter

Befruktning av blommande växter

Ämnen: Ålder:

Beskrivning

Pollen, pistill och märke är begrepp som de flesta av oss hört – men hur går det till när en blomma pollineras?

Målet med det här utbildningsklippet är att eleven ska förstå den komplexa processen bakom befruktningen av blommande växter.

FAKTA:
Artikelnummer: EDU991012
Ålder: Fr. 13 år (Åk. 7-9)
Ämnen: Biologi
Speltid: 4 min
Produktionsland: Indien
Produktionsår: 2017
Tal: Svenska
Text: Svenska
Genre: Utbildningsklipp

Läroplansmål

Undervisningen i Biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Natur och samhälle
• Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
• Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem.