//Barnkonventionen – om barns rättigheter

Barnkonventionen – om barns rättigheter

Beskrivning

1989 antogs barnkonventionen av FN. Även om inte barnkonventionen är en lag i alla länder har alla länder som skrivit under lovat att följa den. I Sverige är den lag från och med år 2020. I det här utbildningsklippet berättar vi vad barnkonventionen är och du får även veta mer om UNICEFs arbete.

FAKTA:
Artikelnummer: Edu991109
Ålder: Från 8 år (Åk. 1-6)
Ämne: Samhällskunskap
Speltid: 5 min
Produktionsår: 2019
Produktionsland: Sverige
Tal: Svenska
Text: Svenska
Genre: Utbildningsklipp

Läroplansmål

Historia/Samhällskunskap åk 1–3
Att leva i världen
• Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Samhällskunskap, åk 4–6
Rättigheter och rättsskipning
• De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Beslutsfattande och politiska idéer
• Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.