Vi har utbildningsklipp i alla kärnämnen

Biologi

Samhällskunskap

Geografi

Fysik

Fler ämnen hittar du i menyraden, under KLIPP.

EDUKLIPS erbjuder korta utbildningsklipp – ett viktigt verktyg för lärare och elever för att kunna introducera, inspirera, förklara eller repetera något, även när tiden är knapp. Vi producerar, köper in och anpassar våra utbildningsklipp efter den svenska grundskolans behov.

Alla våra utbildningsklipp är lätta att hitta i olika söksystem, och har en tydlig koppling till den svenska läroplanen. De erbjuds med institutionella rättigheter och följer reglerna om upphovsrätt.

UTVALDA KLIPP